Οργάνωση λογιστηρίου

Κατά την ίσως πιο οικονομικά δυσβάσταχτη εποχή στην ιστορία της Ελλάδας οι ειδικές, αξιόπιστες και αναλυτικές πληροφορίες που ένα λογιστήριο αναλαμβάνει να δώσει στην διοίκηση μιας επιχείρησης, είναι από τα μείζων θέματα που υπάρχουν στο φορολογικό κλάδο με την υπηρεσία μας να δίνει ένα μεγάλο βάρος στην εργασία αυτή .

Ταξινόμηση, υλοποίηση και επίβλεψη του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος .
Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστεί, προσθέτουμε προτάσεις για αντικατάσταση ή προσθήκη νέου συστήματος, ή μέρους αυτού.
Έλεγχος σωστής συντήρησης του Λογιστικού Σχεδίου και συνεπώς των παραδεκτών αρχών της Λογιστικής Επιστήμης.
Έλεγχος εφαρμογής του Ασφαλιστικού, Εμπορικού και Φορολογικού δικαίου για την αποφυγή διοικητικών σφαλμάτων που άμεσα αποτελούν κίνδυνο.
Εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου για την διακίνηση αποθεμάτων.