Η σελίδα φορτώνει... Η φόρτωση της σελίδας εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης σας!

Εργατικά

Ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και απολαμβάνει συγκεκριμένης προστασίας από το νόμο. Η σωστή διεκδίκησή τους απαιτεί τις συμβουλές μας .

Ιδιώτες

Ως ένα έμπειρο φοροτεχνικό γραφείο , αναλαμβάνουμε με την καλύτερη δυνατή φροντίδα τις φορολογικές σας δηλώσεις με τις αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.

Οργάνωση

Έλεγχος εφαρμογής του Ασφαλιστικού, Εμπορικού και Φορολογικού δικαίου για την αποφυγή διοικητικών σφαλμάτων που άμεσα αποτελούν κίνδυνο.

Ενάρξεις

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων Β’ , Γ’ κατηγορίας
Έναρξη Ανωνύμων Εταιριών
Έναρξη Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
Έναρξη Ομόρρυθμων Εταιριών

Επιχειρήσεις

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων Β’ , Γ’ κατηγορίας
Έναρξη Ανωνύμων Εταιριών
Έναρξη Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
Έναρξη Ομόρρυθμων Εταιριών

Back to top

Share Page

Close