Αρχεία

Πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, φωτογραφίες και αρχεία στα οποία έχετε πρόσβαση

Δήλωση στοιχείων εργαζομένου για νέα πρόσληψη στην επιχείρηση σας

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα εργασίας για αλλαγή ωραρίου με επιλογή για την περίοδο αναφοράς

Λογαριασμός

Τροποποιήστε στοιχεία επικοινωνίας αλλαγή email στοιχεία επιχείρησης

Χρεώσεις

Δοκιμαστικό περιβάλλον λειτουργίας χρεώσεων.Απαιτείτε εγγραφή

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας για οποιαδήποτε παρατήρηση αλλαγή ή τεχνικό θέμα αντιμετωπίζετε