Εργατικά θέματα

 

Παρέχουμε:

  • Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που σαν ανήκουν δικαιωματικά.
    • Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους ενσήμων.
    • Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αποζημιώσεων που σας αναλογούν.
    • Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή ασφαλιστικών εισφορών.
    • Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών και τοκετού,τα οποία είναι και ειδικά εργασιακά δικαιώματα.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και απολαμβάνει συγκεκριμένης προστασίας από το νόμο. Η σωστή διεκδίκησή τους απαιτεί τις συμβουλές μας .