Λογιστικό Γραφείο Ηράκλειο Κρήτης

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος


Ενισχύεται περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ενσωματώνει τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με το νομοσχέδιο αυτό, διευρύνονται οι δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
  • Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας.
  • Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες.
  • Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών.
  • Καθορισμό κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.
  • Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Μοιράσου το άρθρο:Source link

Share Page

Close